Bäverposten

Kamratföreningens och Västernorrlandsgruppens informationsblad.

 

Redaktionskommitté

 

Uno Gradin

 

Mona Boman

 

S O Eriksson

 

Redaktör

 

Uno Gradin

 

Grafisk formgivning

 

Anders Dahlbäck

 

Bidrag med artiklar i Bäverposten

 

 

Bäverposten är för många av våra medlemmar den viktigaste kontakten med kamratföreningen.

Reportage och artiklar speglar verksamheter och intresseområden som berör vår verksamhet.

Mer bidrag i form av texter och bilder behövs eftersom det är en liten och krympande skara som producerar materialet till tidningen.

 

Det är därför önskvärt att våra medlemmar bidrar med artiklar.

 

Skicka bidragen till:

 

Uno Gradin

 

E-mail: uno.gradin@telia.com

 

telnr: 0611 14305

 

Bäverposten nr 1/214. Läs här

 

Bäverposten nr 2/214. Läs här

 

Bäverposten nr 2/2016 Läs här

 

Bäverposten nr 1/2017 Läs här

 

Bäverposten nr 2/2017 Läs här

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ka5 Kamratförening 2012