Program


PROGRAM FÖR VERKSAMHETSÅRET 2019

Årsmöte

Studiebesök på Högbonden

Pubaftnar

Höstmiddag

Arbetsdag

Studiebesök Merlo slott

KA Kamratföreningsträff på Gotland/Fårö 30/8 – 1/9. 

Ärtmiddagar med Flottans Män

 

                                                                                                                        Copyright © Ka5 Kamratförening   2012