Hem

                                                                                                                        Copyright © Ka5 Kamratförening   2012           

  

Ändamål

 

 

KA 5 kamratförening, stiftad 1953, har till ändamål

 

att

vara en föreningslänk mellan Västernorrlandsgruppen och förutvarande organisationsenheter i Härnösand,                           

 

bidraga till vårdandet av förbandets traditioner,                                   

 

möjliggöra ett närmare följande av marinens utveckling,                                 

 

befordra ett gott kamratskap genom en fri och otvungen samvaro på gemensamma minnens grund samt initiera och främja sådan verksamhet som kan vara av gemensamt intresse för föreningsmedlemmarna

 

Medlemsskap

Ytterligare ett år har passerat och så här inför nya året finns det anledning att reflektera över allt som hänt. Glädje och sorg, upplevelser och besvikelser, ja det finns säkert mycket att tänka tillbaka på. Men samtidigt väntar det nya året på oss med oskrivna blad i almanackan.

Styrelsen kan konstatera att KA5 Kamratförening är livskraftig och att medlemmarna troget betalar årsavgiften. Detta medför att vi kan fortsätta med att erbjuda utflykter, sammankomster med varierande innehåll, anföranden om intressanta ämnen och givetvis möjligheter att träffas i glada vänners lag.

Avgiften är 200 kr och vi ser gärna att den betalas senast 1/2. Dessutom skall även de som varit ständiga medlemmar betala årsavgift.

Passa också på att ett eller flera ex av Kamratföreningsmärket för endast 60 kr/st.

OBS! Glöm inte att ange namn och adress så att vi kan se vilka som betalat.

Styrelsen vill också önska alla medlemmar och Bäverpostens läsare god fortsättning på det nya året.

Medlem som tidigare erlagt engångsavgift är from 2017 också skyldig att betala årsavgift.                 

Medlem som under året ej erlagt fasställd årsavgift anses frivilligt ha utträtt ur föreningen.

Inbetalning av årsavgift görs till föreningens plusgirokonto: 12 11 12-7 senast 1 februari aktuellt år.

Årsavgift: 200 kr

 

Historik

 

1953 bildades KA 5 kamratförening, men kom  så småningom att ”ligga i träda” på grund av ringa intresse trots upplivningsförsök 1970 och 1982 .

 

1986 återupplivades KA 5 kamratförening. Detta markerades med att ett första numret av kamratföreningens tidning utgavs i juli 1986. I detta nummer inledde förre utbildningschefen, övlt Karl-Erik Hedström, sin nedteckning av Norrlandskustens Marinkommandos historia.

 

Tidningen fick namnet Bäverposten och lever kvar ännu in på 2000-talet.

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kontakt

 

  Ordförande: Mona Rodling       

  E-post:  ordforande@ka5kamratforening.se

 

  Sekreterare: Hans Wiklander                     

  E-post: sekreterare@ka5kamratforening.se

 

  Kassör: Tommy Lindqvist                       

  E-post:  kassor@ka5kamratforening.se

 

  Övriga ledamöter, m fl: Se sida Styrelsen

 

  Webmaster: Lennart Lahti     

  E-post: webmaster@ka5kamratforening.se      

 

 

Samarbete med FMK Härnösand om utflykter och aktiviteter.

 

Länk till hemsidan: FMK Härnösand

  FMK Härnösand

 


 

 

 

 


 

Sidan uppdaterad 2019-09-26

Grillning Klubbsjön, referat och bilder

Styrelseprotokoll 5

Studiebesök räddningstjänsten

Höstmiddag, inbjudan

 

Webmaster


Kommande aktiviteter

Studiebesök vid räddningstjänsten 17 okt  Se inbjudan

Höstmiddag 12 okt     Se inbjudan
Grillning vid Klubbsjön

Uppskattad grillning vid Klubbsjön

Klubbsjön är en av de finaste platserna för grillning och kontakt med naturen i Härnösand.

Bara några hundra meter från havsbadet Smitingen har en välplanerad grillplats skapats. Hit leder en stig som iordningställts för att även kunna välkomna rullstolsbundna och andra handikappade.

Ett 20- tal medlemmar i Kamratföreningen KA 5 , FMK, Reumatikerna, Flottans män och Försvarsutbildarna träffades på lördagen på denna natursköna plats. På programmet stod grillning av hamburgare och korv samt en klurig tipspromenad,

Flottans mäns nyblvne ordförande Roger Carlström fungerade som grillmästare till allas belåtenhet.

På programmet fanns även en tipspromenad med möjlighet att vinna fina priser. Framförallt handlade det dock om gemytlig samvaro och kontaktskapande mellan de deltagande organisationerna.

Tipspromenaden bestod av dussinet knepiga frågor. En lite udda sådan var ”Hur sover grisar?”. Alternativen var ”på vänster sida, stående eller på höger sida”. Många gissade på ”stående” ställning”. Rätt svar är dock enligt facit ”På höger sida”. Längsta strået i tipspromenaden drog Åke Semb med tio rätt.

- Att grilla korv och hamburgare mot slutet av sommaren har blivit en fin tradition inom FMK Härnösand och våra samarbetspartners, konstaterar FMK:s ordförande Uno Gradin.

Klubbsjön är en så kallad klarvattensjö med rent och fint vatten. Ett märkligt fenomen är att vattnet stiger upp från sjöns botten. Inga andra tillflöden finns nämligen men tillskottet är så stort att det räcker till att året runt fylla en bäck från Klubbsjön vid Klösan i viken mot Gånsvik.

Uno Gradin


Bildtexter

1 Grillmästare Roger Carlström ”in action”.

2 Grillningen vid Klubbsjön gynnades av vackert väder och gemytlig samvaro i den vackra naturen.

Foto Uno Gradin