Hem

  

Ändamål

 

 

KA 5 kamratförening, stiftad 1953, har till ändamål

 

att

vara en föreningslänk mellan Västernorrlandsgruppen och förutvarande organisationsenheter i Härnösand,                           

 

bidraga till vårdandet av förbandets traditioner,                                   

 

möjliggöra ett närmare följande av marinens utveckling,                                 

 

befordra ett gott kamratskap genom en fri och otvungen samvaro på gemensamma minnens grund samt initiera och främja sådan verksamhet som kan vara av gemensamt intresse för föreningsmedlemmarna

 

Medlemsskap

Ytterligare ett år har passerat och så här inför nya året finns det anledning att reflektera över allt som hänt. Glädje och sorg, upplevelser och besvikelser, ja det finns säkert mycket att tänka tillbaka på. Men samtidigt väntar det nya året på oss med oskrivna blad i almanackan.

Styrelsen kan konstatera att KA5 Kamratförening är livskraftig och att medlemmarna troget betalar årsavgiften. Detta medför att vi kan fortsätta med att erbjuda utflykter, sammankomster med varierande innehåll, anföranden om intressanta ämnen och givetvis möjligheter att träffas i glada vänners lag.

Avgiften är 200 kr och vi ser gärna att den betalas senast 1/2. Dessutom skall även de som varit ständiga medlemmar betala årsavgift.

Passa också på att ett eller flera ex av Kamratföreningsmärket för endast 60 kr/st.

OBS! Glöm inte att ange namn och adress så att vi kan se vilka som betalat.

Styrelsen vill också önska alla medlemmar och Bäverpostens läsare god fortsättning på det nya året.

Medlem som tidigare erlagt engångsavgift är from 2017 också skyldig att betala årsavgift.                 

Medlem som under året ej erlagt fasställd årsavgift anses frivilligt ha utträtt ur föreningen.

Inbetalning av årsavgift görs till föreningens plusgirokonto: 12 11 12-7 senast 1 februari aktuellt år.

Årsavgift: 200 kr

 

Historik

 

1953 bildades KA 5 kamratförening, men kom  så småningom att ”ligga i träda” på grund av ringa intresse trots upplivningsförsök 1970 och 1982 .

 

1986 återupplivades KA 5 kamratförening. Detta markerades med att ett första numret av kamratföreningens tidning utgavs i juli 1986. I detta nummer inledde förre utbildningschefen, övlt Karl-Erik Hedström, sin nedteckning av Norrlandskustens Marinkommandos historia.

 

Tidningen fick namnet Bäverposten och lever kvar ännu in på 2000-talet.

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kontakt

 

  Ordförande: Mona Rodling       

  E-post:  ordforande@ka5kamratforening.se

 

  Sekreterare: Hans Wiklander                     

  E-post: sekreterare@ka5kamratforening.se

 

  Kassör: Tommy Lindqvist                       

  E-post:  kassor@ka5kamratforening.se

 

  Övriga ledamöter, m fl: Se sida Styrelsen

 

  Webmaster: Lennart Lahti     

  E-post: webmaster@ka5kamratforening.se      

 

 

Samarbete med FMK Härnösand om utflykter och aktiviteter.

 

Länk till hemsidan: FMK Härnösand

  FMK Härnösand

 


 

 

 

Sidan uppdaterad 2019-11-17

Bussresa till IKEA

Styrelseprotokoll

Pubafton

Lillejul

 

Webmaster

                                                                                                                        Copyright © Ka5 Kamratförening   2012           


Bussresa till IKEA/ BIRSTA CITY

Välkommen till vår traditionella trevliga bussresa till IKEA/ BIRSTA torsdagen den 28 november 2019. Vi samarbetar även i år med Reumatikerföreningen.


Priset för resan tur och retur är endast 225 kronor.

Anmäl dig i god tid till Astrid Westerlund tel, 072 2135216 eller Uno Gradin 070 3333788 senast onsdag den 20 november. Anmälan även till kansliet onsdag. Fm. tel 0611 19247


Vi kommer ner till Birsta lagom till att butiker och varuhus öppnar, strax efter klockan tio.

Den som vill kan starta med en riktigt bra frukost på IKEA för endast tio kronor.


Det som brukar locka mest är dock IKEA:s prisvärda och smakliga julbord. Det har i skrivande stund inte gått att få exakt tid för när de första hungriga gästerna släpps fram, men det brukar vara kl 13.00. Förmodligen är det så även i år. För att vi ska få njuta av läckerheterna i lugn och ro startar återresan från IKEA klockan 16.30.


Så här ser tidsplanen ut.


09.30 Påstigning vid Mac Donalds

10.10 Ankomst IKEA

16.30 Återresa från IKEA

17.00 Ankomst Härnösand


Välkommen till en trevlig dag!
.