Hem

Ändamål

 

 

KA 5 kamratförening, stiftad 1953, har till ändamål

 

att

vara en föreningslänk mellan Västernorrlandsgruppen och förutvarande organisationsenheter i Härnösand

 

bidraga till vårdandet av förbandets traditioner.

 

möjliggöra ett närmare följande av marinens utveckling.

 

befordra ett gott kamratskap genom en fri och otvungen samvaro på gemensamma minnens grund samt initiera och främja sådan verksamhet som kan vara av gemensamt intresse för föreningsmedlemmarna

Historik

 

1953 bildades KA 5 kamratförening, men kom så småningom att ”ligga i träda” på grund av ringa intresse trots upplivningsförsök 1970 och 1982 .

 

1986 återupplivades KA 5 kamratförening. Detta markerades med att ett första numret av kamratföreningens tidning utgavs i juli 1986. I detta nummer inledde förre utbildningschefen, övlt Karl-Erik Hedström, sin nedteckning av Norrlandskustens Marinkommandos historia.

 

Tidningen fick namnet Bäverposten och lever kvar ännu in på 2000-talet.

 

Länk till text om kustförsvaret i Norrland

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemsskap

Ytterligare ett år har passerat och så här inför nya året finns det anledning att reflektera över allt som hänt. Glädje och sorg, upplevelser och besvikelser, ja det finns säkert mycket att tänka tillbaka på. Men samtidigt väntar det nya året på oss med oskrivna blad i almanackan.

Styrelsen kan konstatera att KA5 Kamratförening är livskraftig och att medlemmarna troget betalar årsavgiften. Detta medför att vi kan fortsätta med att erbjuda utflykter, sammankomster med varierande innehåll, anföranden om intressanta ämnen och givetvis möjligheter att träffas i glada vänners lag.

Avgiften from år 2017 är 200 kr och vi ser gärna att den betalas senast 1/2. Dessutom skall även de som varit ständiga medlemmar betala årsavgift.

Passa också på att ett eller flera ex av Kamratföreningsmärket för endast 60 kr/st.

OBS! Glöm inte att ange namn och adress så att vi kan se vilka som betalat.

Styrelsen vill också önska alla medlemmar och Bäverpostens läsare god fortsättning på det nya året.

Årsavgift: 100 kr, from år 2017 200 kr

Medlem som tidigare erlagt engångsavgift är from 2017 också skyldig att betala årsavgift.

Medlem som under året ej erlagt fasställd årsavgift anses frivilligt ha utträtt ur föreningen.

Inbetalning av årsavgift görs till föreningens plusgirokonto: 12 11 12-7 senast 1 februari aktuellt år.

 

 

 

 

 

 

Kontakt

 

Ordförande: Mona Boman

E-post: ordforande@ka5kamratforening.se

 

Sekreterare: Hans Wiklander

E-post: sekreterare@ka5kamratforening.se

 

Kassör: Tommy Lindqvist

E-post: kassor@ka5kamratforening.se

 

Övriga ledamöter, m fl: Se sida Styrelsen

 

Webmaster: Lennart Lahti

E-post: webmaster@ka5kamratforening.se

 

 

 

Samarbete med FMK Härnösand om utflykter och aktiviteter.

 

Länk till hemsidan: FMK Härnösand

 

Referat från utflykt med MS Medvind 2014

 

Referat från utflykt till Ulvön 2015

 

Referat från grillning vid Sälsten 2015 Se även bilder

 

Referat från grillning vid Södra sundet 2016 Se även bilder

 

Referat från karolinervandring i Sundsvall

Sidan uppdaterad 2017-12-14

 

Nytt:

 

Bäverposten nr 2 2017

 

Webmaster

 

 

Övrigt

För de som har glömt bort konsten att koka kaffe på militärt sätt

Klicka här för instruktion.

 

 

Höstmiddagen är ändrad till den 21 okt

Flottans Mäns program

 

9 febr Ärtmiddag

16 mars Årsmöte med ärtmiddag

4 maj Ärtmiddag

7-9 maj Riksårsmöte Göteborg-Kiel- Göteborg

21 sep Ärtmiddag

26 okt Ärtmiddag

2 dec Lillejul (julmiddag)

 

KA5 Kamratförening har en stående inbjudan till oss att delta i deras sammankomster liksom vi har till dem vid våra träffar.

Copyright © Ka5 Kamratförening 2012