Hem

  

Ändamål

 

 

KA 5 kamratförening, stiftad 1953, har till ändamål

 

att

vara en föreningslänk mellan Västernorrlandsgruppen och förutvarande organisationsenheter i Härnösand,                           

 

bidraga till vårdandet av förbandets traditioner,                                   

 

möjliggöra ett närmare följande av marinens utveckling,                                 

 

befordra ett gott kamratskap genom en fri och otvungen samvaro på gemensamma minnens grund samt initiera och främja sådan verksamhet som kan vara av gemensamt intresse för föreningsmedlemmarna

 

Medlemsskap

Ytterligare ett år har passerat och så här inför nya året finns det anledning att reflektera över allt som hänt. Glädje och sorg, upplevelser och besvikelser, ja det finns säkert mycket att tänka tillbaka på. Men samtidigt väntar det nya året på oss med oskrivna blad i almanackan.

Styrelsen kan konstatera att KA5 Kamratförening är livskraftig och att medlemmarna troget betalar årsavgiften. Detta medför att vi kan fortsätta med att erbjuda utflykter, sammankomster med varierande innehåll, anföranden om intressanta ämnen och givetvis möjligheter att träffas i glada vänners lag.

Avgiften är 200 kr och vi ser gärna att den betalas senast 1/2. Dessutom skall även de som varit ständiga medlemmar betala årsavgift.

Passa också på att ett eller flera ex av Kamratföreningsmärket för endast 60 kr/st.

OBS! Glöm inte att ange namn och adress så att vi kan se vilka som betalat.

Styrelsen vill också önska alla medlemmar och Bäverpostens läsare god fortsättning på det nya året.

Medlem som tidigare erlagt engångsavgift är from 2017 också skyldig att betala årsavgift.                 

Medlem som under året ej erlagt fasställd årsavgift anses frivilligt ha utträtt ur föreningen.

Inbetalning av årsavgift görs till föreningens plusgirokonto: 12 11 12-7 senast 1 februari aktuellt år.

Årsavgift: 200 kr

 

Historik

 

1953 bildades KA 5 kamratförening, men kom  så småningom att ”ligga i träda” på grund av ringa intresse trots upplivningsförsök 1970 och 1982 .

 

1986 återupplivades KA 5 kamratförening. Detta markerades med att ett första numret av kamratföreningens tidning utgavs i juli 1986. I detta nummer inledde förre utbildningschefen, övlt Karl-Erik Hedström, sin nedteckning av Norrlandskustens Marinkommandos historia.

 

Tidningen fick namnet Bäverposten och lever kvar ännu in på 2000-talet.

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kontakt

 

  Ordförande: Mona Rodling       

  E-post:  ordforande@ka5kamratforening.se

 

  Sekreterare: Hans Wiklander                     

  E-post: sekreterare@ka5kamratforening.se

 

  Kassör: Tommy Lindqvist                       

  E-post:  kassor@ka5kamratforening.se

 

  Övriga ledamöter, m fl: Se sida Styrelsen

 

  Webmaster: Lennart Lahti     

  E-post: webmaster@ka5kamratforening.se      

 

 

Samarbete med FMK Härnösand om utflykter och aktiviteter.

 

Länk till hemsidan: FMK Härnösand

  FMK Härnösand

 


 

 

 

Sidan uppdaterad 2020-12-04


Ny styrelseförteckning

 

Webmaster

                                                                                                                        Copyright © Ka5 Kamratförening   2012           


Aktivitet


PROGRAM FÖR VERKSAMHETSÅRET 2020

Årsmöte 7 mars

Studiebesök, ev Högbonden, Lörudden, Österåsen

Pubaftnar med Flottans Män

Grillafton i maj med Flottans Män

Höstmiddag, oktober

Arbetsdag

Studiebesök 

Ärtmiddagar med Flottans Män, 6 feb, 17 sept, 19 okt

Julmiddag med Flottans Män 5 dec